KRİZ VEYA ÜRETİM

ABD kaynaklı olarak başlayan ekonomik küresel kriz son olarak bir kısım ülkelerin borsalarının işlemlerini durdurma derecesine kadar etkiledi. Şimdi biz bu küresel ekonomik krizden en az zararla nasıl kurtuluruz onun yollarına değinelim.

Krizden kurtulmanın en temel yolu krizin farkında olmak nedenlerini ortadan kaldırmak ve önlemler almaktır. Öte yandan özellikle ekonomik konularda ilerleme kaydedilsin isteriz. Bunun için özellikle iş adamlarının ve yatırımcının güveninin kazanılması ve siyasi riskin azalması gerek. Toplumun genelinde krizleri aşacağımız inancının artması işsizlik sorununun çözülmesi, artan istihdam ile mümkün.

Günümüzde kamu ve özel sektör iş üreten, istihdam yaratan rol üstlenmeli. Sadece bireylerin veya şirketlerin değil tüm toplumuzun, iktidar ve muhalefetin, sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile projeler ve krizlere çözümler üretilmesi gerek. Bireysel olarak tek yapmamız gereken başarılı olmayı istemek ve çözüm için olumlu tutum ve davranış içinde olmak ve yapılan olumlu çalışmalara katkıda bulunmak. Bu düşünce özellikle “esnek, çağa ve değişime uyumlu, bilgiyi ve teknolojiyi kullanan (tercihen sadece kullanmakla kalınmayıp üretebilen) kişilerce hayata geçirilebilir. Böyle kişilerin artmasını bilişimi ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanarak sağlayabiliriz.

Krizi zarar vermeden atlatmamız ancak ülke olarak üretimimizin nüfusumuzun tüketimi ile doğru orantılı olmasıyla mümkün olacaktır. Üretimimizin tüketimimizi karşılamada dışa bağımlılığımızla ilgili verilerin pek de iç açıcı olduğu söylenemez. Bu krizden etkilenmek istemiyorsak ülke olarak hızlı bir şekilde kendi kendimize yetecek bir üretim-tüketim arzını eşitlememiz gerekir. Vatandaş olarak da artık kazandığımız kadarını tüketmeliyiz. Borçlanarak yapılacak tüketim bu kriz sürecinde altından kalkamayacağımız bir konuma düşürebilir bizleri.  

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ağırlık verdiği ve özellikle Körfez sermayesinin önemli bir yöneliş gösterdiği bu sermayeler için ülkemizin güvenli bir liman olduğu görülmekte. Yabancı sermaye girişinin süreceği özellikle Körfez'den mali akış sağlanacağını ümit ediyorum.

.PDF İndir


codesign